Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Cezpoľný beh (01.10. 2019)

Cezpoľný beh žiakov a žiačok - okresné kolo - organizované našou školou v spolupráci s CVČ Domino. Dňa 1.10. 2019 - 1.miesto v súťaži jednotlivcov dievčatá získala Salma-Júlia Drugdová a reprezentuje nás v krajskom kole 8.10. v Žiari nad Hronom. Držíme jej päste!

Cezpoľný beh Cezpoľný beh Cezpoľný beh Cezpoľný beh Cezpoľný beh
Cezpoľný beh Cezpoľný beh Cezpoľný beh Cezpoľný beh Cezpoľný beh