Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Projekt Comenius - základné informácie

Školské partnerstvá Comenius

Projekt „Better Methodology, Better Technology, Better Teaching.“ v rámci Programu celoživotného vzdelávania

Koordinátor:
Samorzadowa Szkola Podstawowa im. Wandy Lyczkowskiej, Suchedniów, Poľsko

Partneri:
Egekent-2 ortaokulu, Izmir, Turecko
Základná škola, M. Rázusa 3, Zvolen, Slovensko

ZŠ, M. Rázusa 3, Zvolen

Zodpovednosť za realizáciu: Mgr.Helena Jambrichová, Mgr. Veronika Slančíková, PK CJ

Cieľová skupina: žiaci 5.,6. ročníka ISCED 2, zamestnanci školy

Výstup projektu:

Hlavným zámerom projektu je vytvoriť na našich školách vzdelávacie zázemie prostredníctvom efektívneho riadenia vyučovacieho procesu a vytvoriť možnosť širokej medzinárodnej spolupráce učiteľov.

Počas realizácie projektu:

žiaci školy (účastníci projektu):

učitelia:

Zameranie
Spolupráca je zameraná na komunikáciu v v anglickom jazyku, poznávanie krajiny partnerských miest, výmena skúseností v oblasti pedagogiky a manažmentu škôl.

Aktivity: