Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Linky pomoci

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Projekt Comenius

Základné informácie o projekte

Aktivity v rámci projektu Comenius:

Európsky deň jazykov - predstavujeme partnerov projektu Comenius
Návšteva partnerskej školy v Turecku
Projektové vyučovanie Môj región - vychádzka na Čertovu skalu
Záver projektového vyučovania Môj región - deň otvorených dverí
Návšteva partnerskej školy v Poľsku
Beseda s redakčnou radou časopisu partnerskej školy (29.5.2014)
Metodický deň učiteľov k projektovému vyučovaniu a k spolupráci s mimoškolskými vzdelávacími inštitúciami (30.6.2014)
Návšteva poľských a tureckých partnerov na Slovensku (28.9.-2.10.2014)
Môj región - výskum v Sáse (31.3.2015)
Zážitkové vyučovanie v Španej Doline a overovanie pracovných listov (1.4.2015)
Odborný seminár a prezentácia metodického materiálu k projektovému vyučovaniu Môj región (7.4.2015)
Paličkovanie (7.4.2015)
Návšteva partnerskej školy v Poľsku (27.-29.5.2015)
Zborník metodického materiálu k projektovému vyučovaniu Môj región a k spolupráci s inštitúciami
Prezentácia projektové vyučovanie a inovatívne metódy - anglická verzia, 1. časť (1,27 MB)
Prezentácia projektové vyučovanie a inovatívne metódy - anglická verzia, 2. časť (1,28 MB)
Výstava Vieme, kde žijeme... vieme, kto sme
Výstava o priebehu projektu a jeho výstupoch

Propagácia projektu Comenius:

článok v regionálnej tlači
príloha k školskému časopisu
článok v Učiteľských novinách č.53
článok v týždenníku MY 28.10.2014
článok v týždenníku MY 07.07.2015
článok v Učiteľských novinách 20.07.2015 (online)

Diseminácia výstupov a pokračujúce aktivity:

Záverečná konferencia „Čo moja škola získala účasťou na projekte Comenius“ (29.6.2015)
Prijatie u pani primátorky (1.7.2015)
Workshop (2.7.2015)

Dostupné na požiadanie:

Možnosť pozrieť v škole: