Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Návštevy partnerskej školy v Poľsku

V dňoch 10.- 17. mája 2014 sa tím ôsmich učiteľov v zložení M. Cerovská, H. Jambrichová, K. Koppalová, Ľ.Markovičová, R. Pivarníková, V. Slančíková, L. Štrihová a A. Ťavodová zúčastnil pracovného stretnutia v rámci multilaterálneho projektu COMENIUS školské partnerstvá v Poľsku. Našu školu a partnerskú školu z Izmiru (Turecko) hostil koordinátor projektu - Samorzadowa Szkola podstavowa im. Wandy Lyczkowskiej v Ostojowe. Cieľom pracovnej návštevy bolo pozorovanie vyučovania prostredníctvom projektovej metódy. Základná škola v Ostojowe odprezentovala inovatívne spôsoby organizácie vyučovacieho procesu s podporou informačno-komunikačných technológií a predstavila spoluprácu so školskými a mimoškolskými vzdelávacími inštitúciami. Čiastkové ciele projektu sme plnili na trase Krakow - Kielce – Ostojow -Varšava.

10.05.2014 Príchod do Krakowa

11.05.2014 Návšteva soľnej bane vo Wieliczke a múzea Podzemia rýnku v Krakowe

12.05.2014 Prehliadka koncentračného tábora v Osvienčime a kultúrno-historických dominánt mesta Krakow

13.05.2014 Návšteva partnerskej školy v Ostojowe:

14.05.2014 Kielce - návšteva divadelného predstavenia pre deti v divadle Kubus, stretnutie s vedením divadla, návšteva univerzity Jána Kochanowského

15.05.2014 Varšava – prehliadka mesta, návšteva Koperníkovho centra, univerzitnej knižnice a Slovenského inštitútu

16.05.2014 Varšava – návšteva Chopinovho múzea a kultúrneho centra v Brwinove

Projekt Comenius v poľskej televízii