Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Projekt Comenius - Návšteva partnerskej školy v Turecku

V dňoch 17. - 23. novembra 2013 sa tím učiteľov v zložení H. Jambrichová, Ľ. Markovičová, R. Pivarníková a V. Slančíková zúčastnil prvého stretnutia v rámci multilaterálneho projektu COMENIUS školské partnerstvá v meste Izmir, Turecko.

Koordinátor projektu - -Samorzadowa Szkola podstavowa im. Wandy Lyczkowskiej, Ostojow, (Poľsko) a partneri Egekent-2 ortaokulu, Izmir (Turecko) , ZŠ, M. Rázusa 1672/3, Zvolen (Slovensko) sa zišli , aby sa spoznali, upresnili jednotlivé body projektu, pripravili pôdu pre realizáciu jednotlivých úloh projektu a zároveň začali sériu výmeny skúsenosti v oblasti pedagogiky a riadenia vyučovacieho procesu.

18.11.2013

19.11.2013

20.11.2013

21.11.2013

22.11.2013