Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Prijatie u pani primátorky (1.7.2015)

Dňa 1. júla 2015 odovzdalo vedenie školy a projektový tím pani primátorke Ing. Lenke Balkovičovej zborník metodického materiálu, oboznámili ju s obsahom a jeho využitím, pretože mnoho pracovných listov sa týka priamo Zvolena. Metodický materiál podporuje svojím obsahom rozvoj čitateľskej gramotnosti, matematickú, prírodovednú a finančnú gramotnosť, mediálnu výchovu, regionálnu výchovu a tradičnú ľudovú kultúru.