Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Linky pomoci

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Integrácia žiakov

Špeciálny pedagóg
Asistenti učiteľa


Materiály a odkazy

 • Integrácia
 • Vývinové poruchy učenia
 • ADD Syndróm
 • ADHD Syndróm
 • Aspergerov Syndróm

 • Informácie pre rodičov:

 • Linka podpory
 • Rady pre rodičov pri učení sa doma s dieťaťom so špecifickou poruchou učenia
 • Rady pre rodičov pri učení sa s dieťaťom s poruchou pozornosti ADHD/ADD
 • Odporúčania pre rodičov detí s poruchou autistického spektra počas núdzového režimu
 • Ako pracovať s dieťaťom s problémami v učení

 • Dokumenty:

  Žiadosť o individuálne začlenenie   pdf  docx

  Informovaný súhlas - špeciálna pedagogika   pdf  docx