Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Projekt IT Akadémia

Základné informácie

Projekt IT Akadémia sa realizuje v rámci Operačného programu ľudské zdroje. Projekt je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom. Cieľom projektu je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.

Viac informácií o projekte na itakademia.sk

Aktivity:

Overovanie metodík prírodovedných predmetov

Overovanie metodík, zameraných na bádateľsky orientované vyučovanie prebieha na našej škole tretí rok. Zapojila sa väčšina vyučujúcich prírodovedných predmetov:

V školskom roku 2019/2020 pribudne biológia, ktorú bude overovať pani učiteľka Jakubčinová a informatika na 1. stupni.

fotogaléria z overovania metodík

Robotický krúžok

Krúžok so zameraním na LEGO robotiku vedie p. uč. Prinerová šiesty rok, v tomto školskom roku prvýkrát pod hlavičkou IT Akadémie.

Súťaže

V posledných troch školských rokoch sa naši žiaci pravidelne zúčastňujú súťaže Robotický Battle na Alejovej, organizovanej IT Akadémiou.Aj my pomáhame

Naša škola získala v minulom školskom roku okrem iných pomôcok z projektu IT Akadémia aj 3D tlačiareň. Keď sme sa dozvedeli o výzve Pomôž nemocnici, rozhodli sme sa zapojiť a začali sme tlačiť ochranné štíty pre zdravotníckych pracovníkov. Vyrezané plexisklá nám dodala IT Akadémia, gumičky sme si zohnali sami. Hotové štíty sme rozdali detskej ambulancii na sídlidku Západ, Záchranárom vo Zvolene zo Záchrannej zdravotnej služby Bratislava a Rtg oddelenie Agel Nemocnica Zvolen.