Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Výstava Vieme, kde žijeme... vieme, kto sme

Podpora regionálnej výchovy a tradičnej ľudovej kultúry nášho okresu s cieľom uchovať a šíriť kultúrne dedičstvo Slovenskej republiky vznikla výstava pod názvom
Vieme, kde žijeme... vieme, kto sme.
Žiaci hľadali informácie o obciach, erboch a krojoch – na internete, v encyklopédiách, realizovali výskum v obciach, kreslili erby, zostavili informačný text o obciach, kreslili kroj.

Mapa Kroj - Dobrá Niva Kroj - Očová
Kroj - Pliešovce Kroj - Sása Kroj - Sliač
Kroj - Zvolenská Slatina Kroj - Zvolen