Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Linky pomoci

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Odkazy na linku pomoci:

linka detskej dôvery:    www.linkadeti.sk

linka dôvery Nezábudka:    www.dusevnezdravie.sk

internetové linky dôvery:    www.ipcko.sk, www.stalosato.sk, www.nenormalne.sk

linka detskej istoty:    www.ldi.sk

online poradňa (LIVECHAT) pomoci obetiam trestných činov:    www.prevenciakriminality.sk

psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením:    www.dobralinka.sk