Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Online športové týždenné výzvy

Aj v pandemickej situácii žiaci nezaváhali a zapojili sa do troch online týždenných výziev, ktoré sa konali od 5.- 30.11. 2020. Úlohou žiakov bolo vykonať aktuálnu športovú výzvu a následne poslať video so svojím výkonom. Zapojilo sa veľa žiakov a zdravé súperenie motivovalo žiakov k športu. A tu máme výsledky:

1.týždenná výzva: Úlohou bolo vykonať čo najviac znožmých preskokov cez švihadlo

V kategórii chlapcov je víťaz: Dominik Trnavský zo 6.C s počtom 144 preskokov
V kategórii dievčat je víťazka: Natália Hrešová zo 7.C s počtom 145 preskokov

2. týždenná výzva: Úlohou bolo zotrvať čo najdlhšie v planku

Víťazom sa suverénne stal Andrej Mojžita z 9.A s časom 3 min.21 s

3. týždenná výzva: Úlohou bolo vykonať čo najviac kľukov

V kategórii chlapcov je víťaz: Dominik Trnavský zo 6.C s počtom 50 kľukov
V kategórii dievčat je víťazka: Dominika Širgelová zo 7.D s počtom 50 kľukov

Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a víťazom srdečne gratulujeme!


Online športová výzva Online športová výzva Online športová výzva Online športová výzva
Online športová výzva Online športová výzva Online športová výzva Online športová výzva
Online športová výzva