Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Pracovné stretnutie v Poľsku

V dňoch 27. -29. mája 2015 vycestovali p. učiteľky Cerovská, Kubíniová a Slančíková do partnerskej školy v poľskom Ostojówe

Cieľom pracovného stretnutia bolo:

Partnerská škola v Ostojówe zorganizovala workshop, na ktorý boli pozvaní aj učitelia regiónu. Ten bol zameraný na inovácie vyučovacieho procesu s podporou IKT, ich zavádzania do praxe a ďalšie pokračujúce aktivity. Učitelia mali možnosť navzájom si odovzdávať informácie z oblasti pedagogiky na medzinárodnej úrovni, čomu pripisujeme veľký význam.

Učitelia mali možnosť bližšie sa oboznámiť so školským systémom v Poľsku aj návštevou základnej školy v Suchedniówe.