Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Múzeum praveku Slovenska - Bojnice (15.10 - 17.10. 2019)

Dňa 15. a 17.10. 2019 sme so všetkými triedami 6. ročníka absolvovali exkurziu do Múzea praveku Slovenska v Bojniciach. Počasie nám prialo a so žiakmi sme prežili zábavný edukačný čas, v ktorom si overovali, či fixovali nadobudnuté vedomosti z tém obdobia praveku. Múzeum sa nachádza na pôvodnom mieste, ktoré neandertálci v období praveku osídľovali. Sprievodkyňa múzea žiakom predniesla zaujímavú prednášku, počas ktorej so žiakmi interaktívne komunikovala. Žiaci sa do diskusie aktívne zapájali. Najviac ich však zaujala autentická (Prepoštská) jaskyňa z obdobia praveku, kde mohli vidieť napodobeniny pravekých ľudí a ich činnosti. Keďže bol krásny slnečný deň, na kamennej jaskyni sa vyhrievali jašteričky múrové. Žiaci tak okrem štúdia dejín mohli obdivovať krásy či prepojenia živej a neživej prírody.

deti v praveku deti v praveku deti v praveku deti v praveku deti v praveku
deti v praveku deti v praveku deti v praveku deti v praveku deti v praveku
deti v praveku deti v praveku