Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Linky pomoci

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Školský psychológ

Psychológ: Mgr. Lenka Konôpková

e-mail: l.konopkova@6zs-zvolen.sk


Dôležité kontakty pre rodičov:

Psychologická internetová poradňa pre mladých (online denne od 7,00 do polnoci):    www.ipcko.sk

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie
Dukelských hrdinov 44, 960 01 Zvolen, tel.: 045/5335502,
Kuzmányho nábrežie 18, 960 01 Zvolen, tel.: 045/5479590,
e-mail: cpppapzv@gmail.com
web: cpppapzvolen.webnode.sk

Centrum špeciálno–pedagogického poradenstva, Sokolská ul. č. 109, Zvolen, 045/5459387

Pomoc pre rodičov - COVID-19


Zápis do 1. ročníka ZŠ

Príprava dieťaťa do 1. ročníka ZŠ
Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ
Rodičom prvákov
Grafomotorika


Od tohto školského roka 2019/2020 začal na našej škole pracovať školský psychológ.

Hlavnou náplňou je:

pedagogicko - psychologická diagnostika, preventívno-výchovná činnosť, odborno-preventívna činnosť,
psychologicko - poradensko - terapeutická činnosť.
Teda


Rozvrh hodín školský psychológ

Deň Som tu pre vás Konzultácie pre
pedagógov
Konzultácie pre
rodičov
Pondelok 7:00 – 15:00 Individuálne konzultácie,

práca s triedou,

skupinové vyšetrenia

a terapie
- -
Utorok 7:00 – 16:30 - 14:30 – 16:30
Streda 7:00 – 14:00 13:00 – 14:00 -
Štvrtok 7:00 – 15:30 13:30 – 14:30 14:30 – 15:30
Piatok 7:00 – 14:00 - -

Presné konzultácie dohodnúť so školským psychológom. Informovaný súhlas   pdf