Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Môj región - výskum v Sáse (31.3.2015)

Dňa 31. 3. 2015 realizovala p. uč. Štrihová so štyrmi žiakmi šiesteho ročníka výskum v autentickom prostredí Ľudového domu v obci Sása na tému Kroje nášho regiónu v rámci predmetu výtvarná výchova a prierezová téma regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra Stretli sa s pani starostkou I. Hladkou, ktorá ich v Ľudovom dome sprevádzala. Žiaci sa oboznámili s typickými črtami kroja, pani starostka im rozprávala aj o obecných zvykoch a tradíciách.