Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Linky pomoci

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

profilácia školy

Motto: "Vyučovanie má srdce zušľachtiť, myseľ osvietiť, človeka do života a sveta pripraviť."

Ľudovít Štúr

Vízia:

Školu chápeme ako spoločenstvo žiakov, ich rodičov, pedagogických, odborných a ostatných zamestnancov s cieľom napomáhať každému žiakovi v jeho individuálnom rozvoji.
Chceme vytvárať takú školu, ktorá

Profilácia školy: