Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Linky pomoci

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Školský klub detí

platby za pobyt detí v ŠKD             činnosť detí v ŠKD             aktivity ŠKD, fotografie             rozhodnutie o poplatkoch za činnosť ŠKD            

Zriadenie ŠKD

Prihlasovanie a odhlasovanie v ŠKD

Organizácia klubu detí

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Postup vychovávateľky pri nevyzdvihnutí žiaka zo školského klubu

Výchovno - vzdelávací program ŠKD