Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Linky pomoci

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

na stiahnutie

Žiadosť o predčasné zaškolenie   pdf  docx
Žiadosť o osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky   pdf  docx
Žiadosť o prijatie   pdf  docx
Žiadosť o odhlásenie zo ZŠ   pdf  docx
Žiadosť o vystavenie kópie vysvedčenia   pdf  docx
Žiadosť o komisionálnu skúšku   pdf  docx
Žiadosť o prijatie do ŠKD   pdf  docx
Žiadosť o odhlásnie zo ŠKD   pdf  docx
Dôležité informácie ŠKD   pdf  docx
Splnomocnenie ŠKD   pdf  docx