Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Linky pomoci

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Súťaže v školskom roku 2020/2021

prírodovedné jazykové a umelecké športové

Biologická olympiáda kategória E - odbornosť botanika
celoslovenské kolo:

2. miesto: L. Jochimová, 9.B

Biologická olympiáda kategória E - odbornosť botanika
krajské kolo:

1. miesto: L. Jochimová, 9.B

Biologická olympiáda
okresné kolo:

Kategória E - odbornosť botanika

1. miesto: L. Jochimová, 9.B
2. miesto: L. Mazurkievičová, 7.A

Kategória E - odbornosť zoológia

1. miesto: T. Markech,7.A
2. miesto: E. Šufliarska, 7.A

Kategória D

1. miesto: J. Jochimová, 6.A
2. miesto: V. Dlhopolcová, 7.B

Kategória D - projektová časť

1. miesto: A. Štrihová, 7.D

Biologická olympiáda

Chemická olympiáda
okresné kolo:

2. miesto: L. Jochimová, 9.B - postup na krajské kolo
5. miesto: K. Ostrožlíková, 9.C


Geografická olympiáda
okresné kolo:

Kat. E 4. miesto: T. Androvič, 9.A
Kat. F 6. miesto: A. Štrihová, 7.D
Kat. G 5. miesto: N. Čuriková, 5.A

Súťaže v školskom roku 2019/2020