Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Súťaže v školskom roku 2019/2020

prírodovedné jazykové a umelecké športové

Biologická olympiáda
krajské kolo:

projektová časť 4. miesto: L. Jochimová, 8.B

Biologická olympiáda
okresné kolo:

Kategória C - projektová časť 1. miesto: L. Jochimová, 8.B

T + P 2. miesto: L. Jochimová, 8.B
3. miesto: V. Kováč, 9.C

Chemická olympiáda
školské kolo:

1. miesto: S. Oltmanová, 9.C
2. miesto: J. Jakubčin, 9.C
3. miesto: P. Hazlinger, 9.B

Čaro chémie - celoslovenská
Čestné uznanie: M. Juhás, 9.D


Geografická olympiáda
okresné kolo:

Kat. G 3. miesto: Ž. Gál, 5.A
Kat. E 3. miesto: A. Schmidt, 9.C

Matematická olympiáda
okresné kolo:

1. miesto: T. Fides, 9.C
2. miesto: P. Hazlinger, 9.B
3. miesto: V. Klajbanová, 9.C

5. miesto: I. Gáborík, 9.C
6. miesto: A. Schmidt, 9.C

Všetci postúpili na krajské kolo, ktoré sa z dôvodu pandémie nekonalo.


FLL, Žiar nad Hronom
Regionálne kolo

Tím v zložení Peter Hazlinger, Samuel Korytár, Timotej Fides, Ivan Gáborík, Jakub Jakubčin, Henrich Mičko, Martin Šimo a Dominik Ort-Šnep sa umiestnil v celkovom poradí na 5. mieste a v kategórii najlepší projekt na 1. mieste.


fll fll fll fll


Celoštátna online súťaž Internetový bobor

kategória Drobec:

1. Michaela Frišničová, Simona Rosičová, Matúš Hanzel, Andrea Bérešová, Dominik Prockl - 72 bodov (100%)
2. Martin Kollár, Andrej Jacko - 64 bodov
3. Matúš Maniš, Eliška Šefranková, Stanislav Valach, Nikol Šulejová, Aneta Ulmanová - 60 bodov

kategória Bobrík:

1. Branislav Bambura, Emma Tkáčiková, Jana Markechová - 96 bodov (100%)
2. Lucia Cepková - 92 bodov
3. Júlia Jochimová, Mário Šlúch - 88 bodov

kategória Benjamín:

1. Tomáš Markech - 73,34 bodov
2. Jana Václavíková - 64,01 bodov
3. Kristína Považanová - 62,68 bodov

kategória Kadet (8.-9.ročník):

1. Timotej Fides, Viliam Kováč - 80 bodov (100%)
2. Michal Lisičan, Ivan Gáborík - 69,34 bodov
3. Peter Hazlinger - 68,01 bodov


Matematická pytagoriáda
okresné kolo:
10.12. 2019 prebiehala súťaž v riešení matematických úloh.

3. ročník: 1. miesto: Š. Hrešo, 3.A
2. miesto: M. Maniš, 3.C
3. miesto: P. Longa, 3.C
4. ročník: 1. miesto: N. Kmeťová, 4.B
2. miesto: O. Kurnasová, 4.B
3. miesto: M. Záchenská, 4.D
úspešní riešitelia: (J. Markechová 4.B, T. Bálint 4.C, M. Ondruš 4.D, T. Barborášová 4.D, A. Stašeková 4.A, L. Valachová 4.C,
J. Pohl 4.D, M. Matina 4.A)
5. ročník: 1. miesto: Ž. Gál, 5.A
2. miesto: J. Jochimová, 5.A
3. miesto: A. Renčová, 5.A
úspešní riešitelia: (T. Turan 5.C, K. Ďurech 5.B)
6. ročník: 1. miesto: N. Hrešová, 6.C
2. miesto: M. Šufliarsky, 6.B
3. miesto: E. N. Korušiaková, 6.D
úspešní riešitelia: (T. Beňová 6.C, V. Šafranko 6.A, J. Vaclavíková 6.C, L. Pivarčiová 6.D, A. Štrihová 6.D, J. Patko 6.A)
7. ročník: 1. miesto: K. Považanová, 7.B
2. miesto: N. Iskrová, 7.B
8. ročník: 1. miesto: L. Jochimová, 8.B
2. miesto: A. Hruskó, 8.A
3. miesto: T. Androvič, 8.A
Matematická pytagoriáda Matematická pytagoriáda Matematická pytagoriáda Matematická pytagoriáda


Technická olympiáda
okresné kolo:

2. miesto: M. Čabala 9.B, J. Jakubčin 9.C
Úspešný riešiteľ: J. Strapko, 7.A

technická olympiáda technická olympiáda technická olympiáda technická olympiáda technická olympiáda

Súťaže v školskom roku 2018/2019