Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Tkanie – tvorivé dielne na hodinách RPP

Žiaci 7. ročníka si v pondelok 24. 5. 2021 na predmete Regionálne a prírodovedné praktiká vyskúšali tkanie, tzv. CIGÁNSKU TKANICU. Cigánska tkanica je tradičná metóda tkania. Tkaním vznikajú úzke pestré tkanice (nazývané aj čipka). Najjednoduchším nástrojom na tkanie tkaníc bola doštička. Do jej striedajúcich sa dierok a zárezov sa navliekla osnova a striedavým dvíhaním a spúšťaním doštičky sa vytvárala ziva, ktorou sa prevliekal útok, prirážaný k osnove. Pri tkaní mala tkáčka jeden koniec osnovy uviazaný okolo pása.

Tkanie sa uskutočnilo vo dvojiciach. Jeden z dvojice prevliekal niť s útokom, druhý striedavo dvíhal drevenú doštičku hore a dole. Keď bol vytvorený náramok na ruku dostatočne dlhý, tkanie sa zaviazalo a dvojica sa pri tkaní vymenila. Hoci tkanie vyzeralo zložito, nakoniec túto techniku všetci zvládli a z tvorivých dielní odchádzal každý účastník s vlastnoručne utkaným náramkom. Tvorivé dielne sa uskutočnili v spolupráci s Podpolianskym osvetovým strediskom vo Zvolene.

D. Vasilová

Tkanie – tvorivé dielne na hodinách RPP Tkanie – tvorivé dielne na hodinách RPP Tkanie – tvorivé dielne na hodinách RPP Tkanie – tvorivé dielne na hodinách RPP Tkanie – tvorivé dielne na hodinách RPP
Tkanie – tvorivé dielne na hodinách RPP Tkanie – tvorivé dielne na hodinách RPP Tkanie – tvorivé dielne na hodinách RPP Tkanie – tvorivé dielne na hodinách RPP