Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Linky pomoci

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Transparentná škola

Príručka protikorupčného manažérskeho systému  pdf

Príloha č. 1 - protikorupčná politika ZŠ  pdf

Smernica o obsadzovaní voľných pracovných miest u zamestnávateľa  pdf

Zásady uvádzania nových zamestnancov u zamestnávateľa   pdf

Smernica o postupe pri verejnom obstarávaní   pdf