Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Zápis do 1. ročníka

Informácie o zápise do 1. ročníka ZŠ:Usmernenie k zápisu a prijímaniu detí
Pokyn k zápisu detí do I. ročníka základných škôl
Elektronická prihláška
Zápisný lístok pdf  docx

Informácie k zápisu do I. ročníka
Pomôcka pre rodičov budúceho prváka
Kritériá prijímania žiakov do 1. ročníka
Školský obvod ZŠ, M. Rázusa 16723, Zvolen
Mapa školských obvodov