Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky

domov

Zborník metodického materiálu k projektovému vyučovaniu Môj región

 Titulná strana a úvod
 Pracovný list č.1 - slovenský jazyk a literatúra - práca s textom, čítanie s porozumením
 Pracovný list č.2 - slovenský jazyk a literatúra - práca s textom, čítanie s porozumením
 Pracovný list č.3 - slovenský jazyk a literatúra - práca s textom, čítanie s porozumením
 Pracovný list č.4 - slovenský jazyk a literatúra - práca s textom, čítanie s porozumením
 Metodika k PL č. 1 - 4 - slovenský jazyk a literatúra - práca s textom, čítanie s porozumením
 Pracovný list - slovenský jazyk a literatúra - Naši regionálni autori
 Metodika k PL - Naši regionálni autori
 Pracovný list - dejepis - umelecké slohy (slovenská verzia)
 Pracovný list - dejepis - umelecké slohy (anglická verzia)
 Pracovný list - občianska náuka - tematika národnostných menšín
 Pracovný list - anglický jazyk - práca s textom, čítanie s porozumením
 Metodika k PL - anglický jazyk - práca s textom, čítanie s porozumením
 Pracovný list - anglický jazyk - The town of Zvolen
 Pracovný list - anglický jazyk - The map of the centre of the town of Zvolen
 Pracovný list - anglický jazyk - Town
 Pracovný list - anglický jazyk - Easter and Christmas + metodika k PL
 Pracovný list č.1 - nemecký jazyk - Eine Klassenfahrt nach Špania Dolina
 Pracovný list č.2 - nemecký jazyk - Eine Klassenfahrt nach Špania Dolina
 Pracovný list č.3 - nemecký jazyk - Eine Klassenfahrt nach Špania Dolina
 Pracovný list č.4 - nemecký jazyk - Eine Klassenfahrt nach Špania Dolina
 Metodika k PL č. 1 - 4 - nemecký jazyk - Eine Klassenfahrt nach Špania Dolina
 Pracovný list - nemecký jazyk - Zvolen
 Pracovný list - výtvarná výchova - čipkárstvo
 Pracovný list - biológia - horniny a minerály + metodika k PL
 Pracovný list č.1 - biológia - regionálna geológia
 Pracovný list č.2 - biológia - regionálna geológia
 Metodika k PL č. 1 a 2 - biológia - regionálna geológia
 Pracovný list - geografia - formovanie zemského povrchu (slovenská verzia)
 Pracovný list - geografia - formovanie zemského povrchu (anglická verzia)
 Pracovný list - matematika - Zvolen v matematike (slovenská verzia)
 Pracovný list - matematika - Zvolen v matematike (anglická verzia)
 Pracovný list - matematika - desatinné čísla porovnávanie cien (slovenská verzia)
 Pracovný list - matematika - desatinné čísla porovnávanie cien (anglická verzia)
 Základy paličkovania