Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Linky pomoci

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

žiacke práce

Šk. rok 2020/2021

Moja izba - my room, na hodinu ANJ

Moja izba Moja izba Moja izba Moja izba
Moja izba Moja izba Moja izba Moja izba
Moja izba Moja izba Moja izba Moja izba
Moja izba Moja izba Moja izba Moja izba
Moja izba Moja izba Moja izba Moja izba
Moja izba Moja izba Moja izba Moja izba
Moja izbaLogo pre športovcov

logo logo logo logo
logo logo logo logo
logo logo logo logoPráce v novom roku

novyrok novyrok novyrok novyrok
novyrok novyrok novyrok novyrok
novyrok novyrok novyrok novyrok
novyrok novyrok novyrok novyrok
novyrok novyrok novyrok novyrok
novyrok novyrok novyrokEnviro

enviro enviro enviroPráce detí Vianoce

vianoce vianoce vianoce vianoce
vianoce vianoce vianoce vianoce
vianoce vianoce vianoce vianoce
vianoce vianoce vianoce vianoce
vianoce vianoce vianoce vianoce
vianoce vianoce vianoce vianoce
vianoce vianoce vianoce vianoce
vianoce vianoce vianoce vianoce
vianoce vianoce vianoce vianoce
vianoce vianoce vianoce vianoce
vianocePráce detí jeseň

jesen jesen jesen jesen
jesen jesen jesen jesen
jesen jesen jesen jesen
jesen jesen jesen jesen
jesen jesen jesen jesen
jesen jesen jesen jesen
jesen jesen jesen jesen
jesen jesen jesen jesen
jesen jesen jesen jesen
jesen jesen jesen jesen
jesen jesen jesen jesen
jesen jesen jesen jesen
jesen jesen jesen jesen
jesen jesen jesen jesen
jesen

Šk. rok 2019/2020

Privilegiálna listina RPP - 7. ročník

kresba kresba kresba kresba
kresba kresba kresba kresba
kresba kresba kresba kresbaKresba - 5.C

kresba kresba kresba kresba
kresba kresba kresba kresba
kresba kresba kresba kresba
kresbaKresba

kresba kresba kresba kresba
kresba kresba kresba kresba
kresba kresba kresba kresba

Šk. rok 2017/2018

Ako by mi drogy skomplikovali život - celoslovenská súťaž (8. - 9. ročník)

drogy drogy drogy drogy
drogy drogy drogy drogy

Šk. rok 2016/2017

"Petrohrad očami detí"

petrohrad petrohrad petrohrad petrohrad

Šk. rok 2015/2016

Zvolenská privilegiálna listina

listina listina listina listina
listina listina listina listina
listina

Vlastný erb

erb erb erb erb erb
erb

Budkáčik a Dubkáčik, ruža

kresba
Terézia Šimiaková, 5.B

kresba
Salma Drugdová

Vojaci

kresba
Alexander Hruskó, 4.A
kresba
Michal Mihina, 4.A
kresba
Sarah Libantová, 4.B
kresba
Lenka Jochimová, 4.B
kresba
Katarína Turisova, 4.B
kresba
Katarína Turisova, 4.B
kresba
Jakub Gergeľ, 4.B
kresba
Filip Matúška, 4.B
kresba
B. Berkyová, 4.B
kresba
David Obročík, 5.B
kresba
Henrich Sámal, 5.B
kresba
Marko Juhás, 5.B
kresba
Milan Čabala, 5.B
kresba
Terézia Šimiaková, 5.B
kresba
Tomáš Varga, 5.B
kresba
Samuel Daniel Korytár, 5.B

Snehuliaci

snehuliak
Anna Spodniaková, 4.B
snehuliak
Elizabeth Pethe, 4.B
snehuliak
Jana Knoppová, 4.B

Projekty na výchovu umením (9.A)

projekt projekt

Tento ovocný strom sa mi páči

strom
Alexander Hruskó, 4.A
strom
Michal Mihina, 4.A
strom
Robert Šandorfi, 4.A
strom
Michaela Iskrová, 5.D
strom
Lucia Maliniaková, 5.D
strom
Janka Hazuchová, 5.B